Ana Sayfa
Duyurular
Nöron Ön Kuluçka Merkezi Faaliyetlerine Başladı

NÖRON Ön Kuluçka Merkezi Faaliyetlerine Başladı

NÖRON ÖN KULUÇKA MERKEZİ

 

Nöron Ön Kuluçka Merkezi bütün üyelerinin gönüllü ve zaman kısıtlaması olmadan katılabildiği ve öğrencinin inovatif düşünce, dünya çapında düşüncelere yatkınlığını, öğretirken öğrenme becerisini, algoritma geliştirme ve sayısal düşünme becerisini geliştirmek amacıyla mühendislik yazılımlarını kullanmayı öğrendiği ve ülkeye genç girişimciler yetiştirmeyi amaçlayarak kurulmuş bir yapıdır.

Yapının hiyerarşik düzeni bir akademisyen ve Türk kültürel yapısından gelen ‘USTAKIL’ usta, kalfa, çırak ilişkisi içerisindedir. Yapının oluşturulmasındaki temel neden, kültürel bağlamda eskiye dayanan insana özgü duyuların tetiklenmesi ile insan beyninin doğası olan nörofizyolojik öğrenimin günümüze uyarlanması sonucu ile oluşturulmuştur. Öğrencinin kendini geliştirme ve yeni üyelerin sorularına cevap verebilmesi halinde öğrencinin bir üst hiyerarşik duruma yükselebilecektir.

Yapının temelinde sadece mühendislik olmayıp üniversitenin herhangi bir bölümünde okuyan öğrencilerde yapıya katılabilir. Temel ilke olarak yapı, gönüllülük esasına dayanarak çalışan öğrencilerine her şeyden bir şey, bir konu ile ilgili olarak da her şeyi öğretmeyi amaçlamaktadır. Öğrencinin temel bilimler noktasında uzmanlık sağladıktan sonra, kendisi literatür taraması ve kaynak incelemesi yaparak konu hakkında uzmanlaşabilecek öğrenme yetisine sahip olması hedeflenmiştir. Bu öğrenme temeli günümüz şartlarına en uygun, kesinlikle öğrencinin ufkunun açıklığı ile doğru orantılıdır.

Gönüllülük esası ile çalışan öğrencinin, aklına gelen bütün düşünceleri yapı içerisindeki akademisyene sunabilme imkânı vardır. Yapı içerisindeki akademisyen düşünceyi inceledikten sonra gerekirse bölüm başkanlığından hatta başka bölüm başkanlıklarından yardım isteyebilme potansiyeli ile öğrencilerin düşünceleri, gerekli ön hazırlık ve sunumlar ile lisans öğrencilerinden, üst mevkideki konusunda uzman akademisyenlere kadar iletilmesinde öncülük edebilmesi ve genel toplum olarak düşünürlük seviyesi yüksek bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.